Andel högutbildade, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 267 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 95:e högsta i landet med 22,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.