Andel högutbildade, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 074 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 22,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.