Skattesats, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 18 962 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Simrishamns kommun till 31,69 procent, vilket var den 33:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.