Befolkningsökning, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 074 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Simrishamns kommun den 86:e lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.