Befolkningsökning, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 227 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Simrishamns kommun den 61:a lägsta i landet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.