Befolkningsökning, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 267 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Simrishamns kommun nära genomsnittet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.