Kommunens skatteintäkter, Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 565 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det näst lägsta i landet med 38 273 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.