Andel förtidspensionärer, Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 7 479 människor (2018). Landarealen är 160 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.