Andel förtidspensionärer, Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 476 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det fjärde högsta i landet med 7,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.