Andel högutbildade, Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 565 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 26:e lägsta i landet med 13,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.