Skattesats, Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 323 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Perstorps kommun till 31,99 procent, vilket var den 46:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.