Befolkningsökning, Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 323 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Perstorps kommun den 46:e lägsta i landet med −2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.