Medelålder, Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 476 invånare. Värdet för medelålder är det 87:e lägsta i landet med 41,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.