Invånare i kommunen, Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 7 479 människor (2018). Landarealen är 160 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.