Invånare i kommunen, Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 565 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.