Invånare i kommunen, Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 476 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 46:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.