Kommunens kostnader, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 577 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 69:e högsta i landet med 70 037 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.