Statsbidrag och utjämning till kommunen, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 14 915 människor (2018). Landarealen är 435 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.