Kommunens skatteintäkter, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 941 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjätte lägsta i landet med 40 051 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.