Anställda i kommunen, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 941 invånare. Värdet för anställda i kommunen är nära genomsnittet med 1 105 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.