Andel förtidspensionärer, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 14 915 människor (2018). Landarealen är 435 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.