Andel förtidspensionärer, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 941 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 70:e högsta i landet med 5,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.