Andel företagare, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 941 invånare. Värdet för andel företagare är det 82:a lägsta i landet med 5,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.