Andel högutbildade, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 941 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 45:e lägsta i landet med 14,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.