Skattesats, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 941 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Östra Göinge kommun till 32,17 procent, vilket var den 57:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.