Befolkningsökning, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 331 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Östra Göinge kommun den åttonde lägsta i landet med −4,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.