Befolkningsökning, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 15 017 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Östra Göinge kommun nära genomsnittet med 2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.