Befolkningsökning, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 941 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Östra Göinge kommun nära genomsnittet med 0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.