Medelålder, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 941 invånare. Värdet för medelålder är det 85:e lägsta i landet med 42,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.