Medelålder, Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 15 017 invånare. Värdet för medelålder är det 79:e lägsta i landet med 41,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.