Kommunens kostnader, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 238 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 82:a högsta i landet med 69 081 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.