Kommunens kostnader, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 269 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 64 251 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.