Kommunens skatteintäkter, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 198 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 44 017 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.