Andel förtidspensionärer, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 198 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 94:e högsta i landet med 5,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.