Andel företagare, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 198 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.