Förvärvsfrekvens, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 267 människor (2018). Landarealen är 578 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.