Andel högutbildade, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 208 människor (2019). Landarealen är 578 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.