Andel högutbildade, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 269 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.