Skattesats, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 267 människor (2018). Landarealen är 578 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.