Skattesats, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 106 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Osby kommun till 33,99 procent, vilket var den 75:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.