Invånare i kommunen, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 267 människor (2018). Landarealen är 578 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.