Invånare i kommunen, Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 106 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 114:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.