Kommunens kostnader, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 455 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 52:a lägsta i landet med 59 563 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.