Kommunens kostnader, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 499 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 56:e lägsta i landet med 57 671 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.