Största privata arbetsgivare, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 455 invånare. Största privata arbetsgivare är Continental Bakeries North Europe AB med 275 anställda (år 2024).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.