Andel företagare, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 10 280 människor (2019). Landarealen är 321 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.