Andel företagare, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 455 invånare. Värdet för andel företagare är det 82:a högsta i landet med 11,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.