Sysselsättningsgrad, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 433 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,9 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.