Förvärvsfrekvens, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 10 174 människor (2018). Landarealen är 321 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.