Andel högutbildade, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 499 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 44:e lägsta i landet med 14,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.