Andel högutbildade, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 10 174 människor (2018). Landarealen är 321 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.