Andel högutbildade, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 433 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 43:e lägsta i landet med 14,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.