Skattesats, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 433 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Örkelljunga kommun till 30,24 procent, vilket var den sjunde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.