Skattesats, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 499 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Örkelljunga kommun till 30,24 procent, vilket var den tionde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.