Befolkningsökning, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 455 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Örkelljunga kommun den 88:e högsta i landet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.