Befolkningsökning, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 499 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Örkelljunga kommun den 52:a högsta i landet med 3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.