Befolkningsökning, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 451 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Örkelljunga kommun den 43:e högsta i landet med 4,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.