Medelålder, Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 499 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 43,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.