Företagens lönsamhet, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det nittonde lägsta i landet med 11,3 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.