Kommunens kostnader, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 347 949 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 56:e lägsta i landet med 56 401 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.