Kommunens kostnader, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 68:e lägsta i landet med 66 043 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.