Kommunens kostnader, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 351 749 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 66:e lägsta i landet med 58 341 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.