Kommunens skatteintäkter, Malmö

Malmö kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 344 166 människor (2019). Landarealen är 156 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.