Kommunens skatteintäkter, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 43:e lägsta i landet med 46 269 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.