Anställda i kommunen, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 347 949 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det tredje högsta i landet med 24 423 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.