Största privata arbetsgivare, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. SPRÅKSERVICE SVERIGE AB är största privata arbetsgivare och med 1 175 anställda (år 2024) den 43:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.