Andel förtidspensionärer, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 36:e lägsta i landet med 3,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.