Andel företagare, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. Värdet för andel företagare är det 58:e lägsta i landet med 7,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.