Andel företagare, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 347 949 invånare. Värdet för andel företagare är det 38:e lägsta i landet med 4,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.